Vedlikeholdsarbeid med hovedvannledning inntil Porsgrunnshallen

Gry Valen Pettersen
16.05.2019
VIKTIG INFO!!!

Grunnet vedlikeholdsarbeid med hovedvannledning inntil Porsgrunnshallen og Frisklivssenter, har vi fått streng beskjed at det ikke må drikkes vann ifra noen av lokalene i byggene.

Dette forbudet gjelder fra torsdag 16/5 og frem til tirsdagsmorgen 21/05