Saker til årsmøte i Urædd Fotball

Trond Albert Bleken
11.03.2018
Årsmøtet i Urædd Fotball blir noe forsinket i år.

Årsmøtet i Urædd Fotball blir noe forsinket, og er planlagt avholdet torsdag den 24.april klokken 1800 på Urædd Klubbhus, 2.etg. Medlemmer bes ta kontakt på e-post post@uredd-fk.no innen 30. mars om en ønsker saker tatt opp på årsmøte, og motta alle saksdokumenter i forkant av årsmøtet

Med vennlig hilsen

Styret i Urædd Fotball