Medlemsavgift 2018

Gry Valen Pettersen
04.01.2018
Innbetaling av medlemsavgift og treningsavgift gjøres i januar

Medlemsavgift og treningsavgift sesongen 2018

Medlemskontigent                               kr 500 pr. år    betales av alle, pr. bryter under 16 år.
Medlemskontigentkr 1000 pr. år betales av alle, pr. bryter over 16 år.
Familiekontigent kr 1000 pr. år betales pr. familie
Treningskontigent   kr 500 pr. år Pr. utøver

 

SLIK GJØR DU: 

Hvis du ikke er medlem, registrer deg som medlem i Urædd Bryteklubb via «Min Idrett».

Klikk deretter på «NY BRUKER», hvis du ikke allerede registrert.

Velg medlemskap og velg «Urædd Bryteklubb».

 

Betal medlemskontigent og treningsavgift på følgende måte: 

  1. Finn riktig beløp (medlemskontigent + treningsavgift)= 1000 kr eller 1500 kr hvis over 16 år eller 1000kr + 500kr X antall brytere som trener i familien
  2. Merk innbetalingsgiroen med bryters NAVN og at det er MEDLEMS KONTIGENT og TRENINGSAVGIFT
  3. Innbetales til kontonummer: 2801.31.10443 

 

Betalingsfrist 31.01.2018

 

Elever på toppidrett betaler treningsavgiften på kr. 500,- (gjelder for skoleåret)

PS! Alle må i tillegg betale lisens via "Min Idrett", se link:

 https://mi.nif.no/