Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Urædd Fotball

Trond Albert Bleken
23.10.2018
Det innkalles til et ekstraordinært årsmøte i Urædd Fotball

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Urædd Fotball

 

Til medlemmer i Urædd Fotball

 

Porsgrunn 23.Oktober 2018

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Urædd Fotball

 

Styret kaller herved inn til ekstraordinært årsmøte i Urædd Fotball. Årsmøtet avholdes den 8.november kl. 18:00 på Urædd Klubbhus, 2.etg. Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Fullmakt til å etablere lån i Sparebanken Telemark

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Urædd Fotball