Dugnad 25.5-26.5 2019

Gry Valen Pettersen
05.05.2019
Pass av Barnas Dag utstyr

​Urædd bryting trenger min. 4 personer til dugnad fredag 25.5 kl. 21:00 til lørdag 26.5 kl. 09:00 for å passe på Barnas Dag utstyr (2 skift med min. 2 personer per skift).

Skift 1: Fredag 25.5 kl. 21:00 - lørdag 26.5 kl. 01:30

Skift 2: Lørdag 26.5 kl. 01:30 - 09:00