3. plass i tumbling under Kretsmesterskap i Troppsgymnastikk

3. plass i tumbling
Willy Hansteen
01.05.2017
Den 22. april deltok Urædd turn med 2 rekruttlag og 1 aspirantlag i Kretsmesterskapet i troppsgymnastikk i Skien.
Super innsats av alle turnere, og vi stakk av med en 3. plass i tumbling.