Kontakter

 

 

https://uraedd.klubb.nif.no/Veteranlaug/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/Veteranlaug/KontakterTor HelgesenLeder Veteranlaugpostmaster@grenlandfinans.no982 35 351
https://uraedd.klubb.nif.no/Veteranlaug/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/Veteranlaug/KontakterOlav FjæreKasserer Veteranlaugo.fjaere@online.no928 32 197
https://uraedd.klubb.nif.no/Veteranlaug/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=2&RootFolder=/Veteranlaug/KontakterKnut Frostad NilsenMedlem Veteranlaugknutfrostadnilsen@hotmail.com918 86 628
https://uraedd.klubb.nif.no/Veteranlaug/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/Veteranlaug/KontakterJan LøkslidMedlem Veteranlaugj-loeks@online.no907 69 236
https://uraedd.klubb.nif.no/Veteranlaug/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=6&RootFolder=/Veteranlaug/KontakterKnut Ragnar HorstMedlem Veteranlaugknut@horst-bistand.no992 89 060
https://uraedd.klubb.nif.no/Veteranlaug/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=7&RootFolder=/Veteranlaug/KontakterArild AugestadMedlem Veteranlaugetgroaugestad@yahoo.no911 90 558

 I fokus