Innhold
1
VISJON

"Urædd bryting –klubben som matcher deg som er ny, veteran eller vil satse"

2
VIRKSOMHETSIDÉ

"Bredde og topp hånd i hånd – et tilbud til alle"

3
HOVEDMÅL

Urædd bryting skal være en klubb der du ønsker å begynne, hvor du ønsker å bli værende og som du er stolt av å være en del av.

4
HVORDAN KLUBBEN ER ORGANISERT
  • Særidrett i I.F. Urædd Allianseidrettslag
  • Medlem av Norges Bryteforbund (NBF)
  • Eget styre representert med begge kjønn og med økonomi ansvar
  • Egen foreldregruppe
  • Egen ungdomsgruppe
  • Egen barneidrettsansvarlig

 

 

 I fokus